Personvernerklæring

Personvern
Bildelinken skal ikke selge informasjon om deg til andre, eller dele informasjon om deg med uvedkommende
Bildelinken skal ikke bruke informasjon om deg til profilering/annonsering
Vi skal ikke melde deg inn i noen kundeklubb.


Hvilke personopplysninger har vi?


Om de som blir fotografert:
- Navn
- Klasse-/gruppetilhørighet
- Bilder
Opplysninger om de som blir fotografert hentes fra skole, barnehage, osv. Informasjonen brukes for å levere avtalte produkter til skole (bilder til administrasjonssystem, navnsatte gruppebilder, kataloger osv), samt tilby bilder til foresatte.

Foresatte:
- E-postadresse og/eller;
- Telefonnummer
- Tilhørighet til den som blir fotografert
Opplysninger om foresatte hentes fra skole, barnehage osv. Informasjonen brukes for å tilby fotoprodukter til foresatte, og for å være sikker på at ikke uvedkommende får tilgang til bilder.

Ved bruk av nettbutikken:
- IP-adresse
- Grunnleggende informasjon om hvilken type nettleser som benyttes. Av sikkerhetshensyn sparer vi på IP-adresser ved innlogging i nettbutikken. Vi sparer i tillegg på grunnleggende informasjon om hvilken type nettleser som brukes for å kvalitetssikre våre løsninger.

Ved bestilling
- Navn
- E-postadresse
- Telefonnummer
- Postadresse
Ved bestilling lagrer vi kontaktinfo for å få levert varene.


Sletting:
Data relatert til fotograferte bilder og mottatte personopplysninger som nevnt over lagres, tas back-up fra og fjernes ikke uten at kunden (skole, foresatte eller elever over 18 år) skriftlig ber om at opplysningene slettes til ansvarlig for oppfølging av personopplysningsloven.
Du har til enhver tid mulighet til å vite hva slags opplysninger vi har på deg og eleven du har ansvaret for.
Dette kan du få ved å kontakte post@foto-studio.no
Av praktiske årsaker kan gruppebilder ikke slettes på forespørsel fra foresatte.
Solgte bilder lagres i 24 måneder etter siste bestilling, dette for å kunne erstatte bilder som har gått tapt.


Sikring av personopplysninger
Alle personopplysninger er forsvarlig sikret gjennom bruk av autentisering og kryptering, både i interne systemer og i nettbutikken. Bilder lagres i en egen sikkerhetssone uten noen tilknytning til den fotograferte.


Personopplysninger til tredjepart
Bildelinken selger ingen personopplysninger til tredjepart. Vi deler heller ikke slik informasjon med tredjepart med mindre de er en samarbeidspartner som utfører bestemte oppgaver for oss, f.eks produksjon av bilder.


Bildelinken ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger, som beskrevet ovenfor.